Praca w morskiej energetyce wiatrowej

Print
Written by Redakcja

Na prośbę Ministerstwa Klimatu i Środowiska udostępniamy poniższą wiadomość zachęcając do zapoznania się z nią i rozważenia zawartych w niej możliwości.

„15 września 2021 r. zawarto Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce (dalej: Porozumienie sektorowe) stanowiące fundament budowy nowego sektora gospodarki, jakim jest morska energetyka wiatrowa. Jest to forum współpracy wszystkich zainteresowanych podmiotów, chcących rozwijać nowoczesną gałąź przemysłu w oparciu o maksymalny udział local content, rozumianego jako wkład polskiej nauki (technologia) i polskiego przemysłu (łańcuch dostaw).

W ramach Porozumienia sektorowego powołano 6 grup roboczych, z czego Grupa robocza nr 1 dedykowana jest rozwojowi kadr i systemom kształcenia. W trakcie jej funkcjonowania opracowano ankietę nt. „Identyfikacji kwalifikacji zawodowych członków załóg statków rybackich i poziomu chęci podjęcia zatrudnienia w sektorze morskiej energetyki wiatrowej”. Ankietę można wypełnić klikając w link https://forms.office.com/e/TETdQPk4TT bądź skanując kod QR.”

QRCode dla Ankieta

Designed by Free Joomla Templates